27/11/2023Απόφαση για  έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2023-2024, της λειτουργίας τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων

Περισσότερα εδώ
Απόφαση έγκρισης οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων εποπτών -εκπαιδευτικών για την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, ανά ΕΠΑ.Λ. και ειδικότητα, για το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας περιόδου 2023-2024.

Περισσότερα εδώ


24/11/2023Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας περιόδου 2023- 2024 στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

Περισσότερα εδώ

03/11/2023

 


Έγκριση του με αρ. 2/1-11-2023 πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου αιτήσεων των υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 και του οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, ανά ΕΠΑ.Λ. και ειδικότητα.

Περισσότερα εδώ

02/11/2023


Ενημέρωση προς τους υποψηφίους μαθητευόμενους οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση  και δεν έχουν προχωρήσει σε εγγραφή, για τα παρακάτω:

  • Από χθες 01/11/2023 και μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων μαθητευομένων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν Αίτηση Εγγραφής και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στα ΕΠΑ.Λ. (τα δύο αυτά έντυπα παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα στο περιβάλλον του ΕΠΑ.Λ.).

  • Η κατάθεση των Αιτήσεων Εγγραφής και των Υπεύθυνων Δηλώσεων, θα είναι δυνατή από 1/11/2023 μέχρι και την Παρασκευή 3/11/2023, κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.

  • Επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία τμήματος μαθητείας, μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες.

  • Όσοι υποψήφιοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση Εγγραφής και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε τμήματα μαθητείας.

  • Οι υποψήφιοι προσέρχονται για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, μετά από συνεννόηση με το ΕΠΑ.Λ.

01/11/2023

 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 στην ΠΔΕ Κρήτης.

Περισσότερα εδώ

  • 1.11.23
  • ΜαθητείαΜετά από πληροφόρηση από το Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας του ΥΠΑΙΘΑ,  ότι η δυνατότητα καταχώρησης των εγγραφών από το προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. στο ΠΣ, θα είναι διαθέσιμη από σήμερα 01-11-2023 ώρα 9:00 (με την προϋπόθεση ότι το ΕΠΑΛ έχει οριστικοποιήσει τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης) μέχρι και Παρασκευή 3.11.2023 και ώρα 23:59 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.

Έχετε υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας (άρθρο 8 παρ. 2, ΦΕΚ 5953/τΒ΄/13-10-2023), οι επιλαχόντες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις τους όμως θα ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία τμημάτων, μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης επιτυχόντων υποψηφίων.

Υποψήφιοι που δεν θα καταθέσουν αίτηση εγγραφής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε τμήματα του Μεταλυκειακού έτους περιόδου 2023-2024.  


'Εγγραφα Μαθητείας

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Μαθητεία αποφοίτων ΕΠΑΛ οπτικοακουστικό μήνυμα

Πληροφορίες για υποψήφιους-μαθητευόμενους

Oδηγός υποψήφιων-μαθητευόμενων 2022-23

Πληροφορίες για εργοδότες

Συνοπτικός οδηγός για υποβολή θέσεων Μαθητείας για εργοδότες

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας» : e-mathiteia.minedu.gov.gr